Steunt u onze doelstelling? Geef u dan op als lid van onze vereniging. Hoe meer leden we hebben, des te krachtiger we onze stem kunnen laten horen en onze invloed kunnen uitoefenen bij de gemeente, de politiek en andere belanghebbenden. De minimale bijdrage bedraagt slechts € 7,50 per kalenderjaar.

Lidmaatschap voor het leven

U kunt met een eenmalige bijdrage lid worden voor het leven. Die bijdrage is € 150,-. Uiteraard kunnen onze bestaande leden hun lidmaatschap omzetten in een lidmaatschap voor het leven. U kunt hiervoor contact opnemen met onze ledenadministrateur:

Ton de Jong
ledenadmin@oglv.nl
Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan 54
2252 EC Voorschoten

Inschrijfformulier

U kunt zich als lid aanmelden via onderstaand inschrijfformulier. Zodra wij uw contributie hebben ontvangen, krijgt u van ons een bevestiging.

Hierbij meld ik mij aan als lid van de Vereniging Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten.

De minimumcontributie bedraagt € 7,50 per kalenderjaar. Ik heb de contributie voor dit jaar overgemaakt op rekeningnummer NL 87INGB0002307345
t.n.v. Ver. beh. Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten.