De Open Monumentendag Voorschoten is op 8 september.

Bart van Oirsouw is voorzitter van de commissie Open Monumentendag.

Voor vragen en aanmeldingen kunt u hem bereiken via monumenten@oglv.nl