Heeft u een vraag of opmerking? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Onze vereniging beschikt over verschillende e-mailadressen voor verschillende onderwerpen. U vindt ze hieronder:

bestuur@oglv.nl
Voor alles over het beleid van de vereniging; u krijgt een reactie van de secretaris, eventueel komt de kwestie in het bestuur.

bezorging@oglv.nl
In december wordt ons OGLV Magazine bij alle leden bezorgd. Dit blad verschijnt één maal per jaar.
Indien u niets ontvangen heeft, kunt u contact opnemen met Tineke de Jong 071 – 5616113

penningmeester@oglv.nl
Alles wat betreft de contributiebetaling en de financiën van de vereniging in het algemeen.

ledenadmin@oglv.nl
Voor alle wijzigingen, zoals aanmelding, verhuizing, wijziging e-mailadres, opzegging lidmaatschap enz.

nieuwsbrief@oglv.nl
Voor contact met de redactiecommissie van de nieuwsbrief over kopij, deadline, oproepen, mededelingen e.d.

monumenten@oglv.nl
Voor contact met de voorzitter van de commissie Open Monumentendag.

planologie@oglv.nl
Voor alle zaken betreffende nieuwbouw, renovatie, restauratie, monumenten, bestemmingsplannen, groenontwikkeling, planologie (Duivenvoordecorridor, RijnlandRoute), archeologie e.d.

Contactformulier

Heeft u een vraag over een ander onderwerp, vult u dan onderstaand formulier in.