Heeft u een vraag of opmerking? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Onze vereniging beschikt over verschillende e-mailadressen voor verschillende onderwerpen. U vindt ze hieronder:

bestuur@oglv.nl
Voor alles over het beleid van de vereniging; u krijgt een reactie van de secretaris, eventueel komt de kwestie in het bestuur.

activiteiten@oglv.nl
Om u aan te melden voor onze activiteiten. Die zijn meestal alleen voor leden, tenzij anders aangegeven op de pagina Agenda.

penningmeester@oglv.nl
Alles wat betreft de contributiebetaling en de financiën van de vereniging in het algemeen.

ledenadmin@oglv.nl
Voor alle wijzigingen, zoals aanmelding, verhuizing, wijziging e-mailadres, opzegging lidmaatschap enz.

jeugd@oglv.nl
Voor alles wat betreft het betrekken van de jeugd bij de historie van ons dorp.

nieuwsbrief@oglv.nl
Voor contact met de redactiecommissie van de nieuwsbrief over kopij, deadline, oproepen, mededelingen e.d.

planologie@oglv.nl
Voor alle zaken betreffende nieuwbouw, renovatie, restauratie, monumenten, bestemmingsplannen, groenontwikkeling, planologie (Duivenvoordecorridor, RijnlandRoute), archeologie e.d.

Contactformulier

Heeft u een vraag over een ander onderwerp, vult u dan onderstaand formulier in.