Grote verhuizingen in het centrum van Voorschoten

Door: Jan-Willem Sentrop

De gemeente wil één nieuwe huisvesting in Het Kruispunt voor een aantal culturele instellingen (bibliotheek, bioscoop, concertzaal). Het gaat om een keten van verhuizingen, die onderling sterk van elkaar afhankelijk zijn. Een aantal verkooptransacties moet het nodige kapitaal opleveren voor de realisatie van de verschillende plannen.

Ontwerp van de aanbouw van de dorpskerk in Voorschoten.
Ontwerp van de aanbouw van de dorpskerk in Voorschoten.

Lees verder Grote verhuizingen in het centrum van Voorschoten

Alternatieven Duivenvoordecorridor van tafel

Eind augustus heeft de coalitie van veertien organisaties die zich inzet voor het behoud van een open en groene Duivenvoordecorridor aan het college van B&W en de fractievoorzitters in de raad een pakket voorstellen aangeboden. Met deze voorstellen zou de financiële last van de gemeente kunnen worden afgewenteld. Deze last was ontstaan door het te duur opkopen van kassen. De gemeente wil dit dekken met de bouw op Roosenhorst (dat is het gebied bij de Bollenschuur).

Lees verder Alternatieven Duivenvoordecorridor van tafel

Aanbieding petitie aan gemeenteraad Voorschoten

Stan Dessens, voorzitter van het bestuur van OGLV, biedt op 29 september om 19.45 uur de petitie voor het behoud van de Duijvenvoordecorridor aan aan de gemeenteraad. Bij deze aanbieding houdt hij een korte, maar gloedvolle toespraak.

Uw aanwezigheid zal ons verzoek extra kracht bijzetten.

De teller van de ondertekening van de petitie staat momenteel op 1.250 (900 digitaal en 350 op papier).

Dus kom op 29 september om 19.45 naar het gemeentehuis van Voorschoten.

Hieronder vindt u de brochure over de Duivenvoordecorridor.

Lees verder Aanbieding petitie aan gemeenteraad Voorschoten

Knippolderpad geopend

Het Knippolderpad is het allereerste gerealiseerde wandelpad in de Duivenvoordecorridor. Eind augustus opende wethouder Bianca Bremer officieel het nieuwe pad dat bereikbaar is vanaf de Veurseweg, ter hoogte van Kasteel Duivenvoorde. De bezoeker loopt daarna door een prachtig weidelandschap naar de Vliet en langs het water een stuk door tot aan Haagwijk. In de toekomst wordt het pad doorgetrokken tot Leidschendam.

‘Er zullen meer van deze paden komen’, vertelt wethouder Bremer. ‘Het past in het streven om de Duivenvoordecorridor groen en recreatief aantrekkelijk te maken terwijl daarnaast de agrarische bestemming behouden blijft.’

Dick de Vlieger, opzichter van landgoed Duivenvoorde, kent het gebied als geen ander. ‘De Knippolder is een eeuwenoude polder’, vertelt hij. ‘De polder kenmerkt zich door een middeleeuws slotenpatroon. Het is een prachtige toevoeging aan het wandelgebied van Kasteel Duivenvoorde. Nu de kassen uit het gebied weg zijn heb je vanaf het Knippolderpad een schitterend uitzicht op de monumentale 17e-eeuwse monumentale boerderij Boerderij Vliet en Wegen en de mooi in tact gebleven watermolen de Knipmolen.’

Lees verder Knippolderpad geopend

Petitie Duivenvoordecorridor

De vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten zet zich o.a. in voor het groen houden van onze gemeente. Wij wonen in een groene gemeente en dat willen we zo houden. Maar iets wat je hebt lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het toch niet.

Wilt u niet meegaan in het verkwanselen van de mooie open Duivenvoordecorridor aan te veel woningbouw, teken dan de petitie. Door op onderstaande button te klikken, gaat u naar een pagina op ipetitions.com met meer informatie over deze petitie. Dank u voor uw steun.

RijnlandRoute mag aangelegd worden

De Raad van State heeft bijna alle bezwaren ongegrond verklaard die tegen het inpassingsplan RijnlandRoute van de provincie Zuid‑Holland waren ingediend. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk. Het gevolg van de uitspraak is dat met de aanleg van de RijnlandRoute kan worden begonnen.

→ Lees het persbericht (pdf, 104 kb) waarin de deelnemers aan het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute laten weten uitermate teleurgesteld te zijn over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over hun bezwaren tegen de RijnlandRoute. In het persbericht geeft het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute ook commentaar op de uitspraak.