Gemeente past bestemmingsplan Roosenhorst vrijwel niet aan

De gemeente neemt vrijwel niets van enig principieel belang over van de zienswijze die twaalf lokale en regionale organisaties hebben ingediend  tegen het ontwerp-bestemmingsplan Roosenhorst. In bijgaand overzicht is de reactie van de gemeente opgenomen en aangegeven wat zij overneemt.  Alles gaat dus gewoon door.
De Commissie Wonen, Ruimte en Groen vergadert hierover op 15 juni a.s.

Afscheid van twee prominenten

In de ALV van 12 april legde Stan Dessens de voorzittershamer neer die hij sinds 2009 in handen had. In al die jaren heeft hij met passie het waardevolle historische en groene karakter van Voorschoten verdedigd. Stan werd in de vergadering niet alleen om zijn verbale talent geroemd. Ook de  vasthoudendheid om verwante organisaties te mobiliseren en zijn juridische zorgvuldigheid werden gewaardeerd. Stan heeft OGLV stevig op de kaart gezet. Helmi de Ruiter volgt hem op.

Lees verder Afscheid van twee prominenten

Twaalf organisaties verzetten zich tegen bestemmingsplan Roosenhorst

Persbericht

Twaalf lokale en regionale organisaties op het gebied van natuur en landschap en duurzaamheid, die zich gezamenlijk inzetten voor het behoud en herstel van de Duivenvoordecorridor tussen Voorschoten en Leidschendam, hebben in een zienswijze bezwaar gemaakt tegen het ontwerpbestemmingsplan Roosenhorst van de gemeente Voorschoten.

Lees verder Twaalf organisaties verzetten zich tegen bestemmingsplan Roosenhorst

Grote verhuizingen in het centrum van Voorschoten

Door: Jan-Willem Sentrop

De gemeente wil één nieuwe huisvesting in Het Kruispunt voor een aantal culturele instellingen (bibliotheek, bioscoop, concertzaal). Het gaat om een keten van verhuizingen, die onderling sterk van elkaar afhankelijk zijn. Een aantal verkooptransacties moet het nodige kapitaal opleveren voor de realisatie van de verschillende plannen.

Ontwerp van de aanbouw van de dorpskerk in Voorschoten.
Ontwerp van de aanbouw van de dorpskerk in Voorschoten.

Lees verder Grote verhuizingen in het centrum van Voorschoten

Alternatieven Duivenvoordecorridor van tafel

Eind augustus heeft de coalitie van veertien organisaties die zich inzet voor het behoud van een open en groene Duivenvoordecorridor aan het college van B&W en de fractievoorzitters in de raad een pakket voorstellen aangeboden. Met deze voorstellen zou de financiële last van de gemeente kunnen worden afgewenteld. Deze last was ontstaan door het te duur opkopen van kassen. De gemeente wil dit dekken met de bouw op Roosenhorst (dat is het gebied bij de Bollenschuur).

Lees verder Alternatieven Duivenvoordecorridor van tafel

Aanbieding petitie aan gemeenteraad Voorschoten

Stan Dessens, voorzitter van het bestuur van OGLV, biedt op 29 september om 19.45 uur de petitie voor het behoud van de Duijvenvoordecorridor aan aan de gemeenteraad. Bij deze aanbieding houdt hij een korte, maar gloedvolle toespraak.

Uw aanwezigheid zal ons verzoek extra kracht bijzetten.

De teller van de ondertekening van de petitie staat momenteel op 1.250 (900 digitaal en 350 op papier).

Dus kom op 29 september om 19.45 naar het gemeentehuis van Voorschoten.

Hieronder vindt u de brochure over de Duivenvoordecorridor.

Lees verder Aanbieding petitie aan gemeenteraad Voorschoten

Knippolderpad geopend

Het Knippolderpad is het allereerste gerealiseerde wandelpad in de Duivenvoordecorridor. Eind augustus opende wethouder Bianca Bremer officieel het nieuwe pad dat bereikbaar is vanaf de Veurseweg, ter hoogte van Kasteel Duivenvoorde. De bezoeker loopt daarna door een prachtig weidelandschap naar de Vliet en langs het water een stuk door tot aan Haagwijk. In de toekomst wordt het pad doorgetrokken tot Leidschendam.

‘Er zullen meer van deze paden komen’, vertelt wethouder Bremer. ‘Het past in het streven om de Duivenvoordecorridor groen en recreatief aantrekkelijk te maken terwijl daarnaast de agrarische bestemming behouden blijft.’

Dick de Vlieger, opzichter van landgoed Duivenvoorde, kent het gebied als geen ander. ‘De Knippolder is een eeuwenoude polder’, vertelt hij. ‘De polder kenmerkt zich door een middeleeuws slotenpatroon. Het is een prachtige toevoeging aan het wandelgebied van Kasteel Duivenvoorde. Nu de kassen uit het gebied weg zijn heb je vanaf het Knippolderpad een schitterend uitzicht op de monumentale 17e-eeuwse monumentale boerderij Boerderij Vliet en Wegen en de mooi in tact gebleven watermolen de Knipmolen.’

Lees verder Knippolderpad geopend

Petitie Duivenvoordecorridor

De vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten zet zich o.a. in voor het groen houden van onze gemeente. Wij wonen in een groene gemeente en dat willen we zo houden. Maar iets wat je hebt lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het toch niet.

Wilt u niet meegaan in het verkwanselen van de mooie open Duivenvoordecorridor aan te veel woningbouw, teken dan de petitie. Door op onderstaande button te klikken, gaat u naar een pagina op ipetitions.com met meer informatie over deze petitie. Dank u voor uw steun.