Fietsenstalling bij NS-station Voorschoten

De vereniging OGLV heeft in een brief de gemeente Voorschoten aangesproken op de chaotische situatie met het stallen van fietsen bij het Voorschotense station. De fietsenstalling is duidelijk te klein en er staan veel fietsen die niet meer in gebruik zijn (weesfietsen). ProRail is voornemens de stalling uit te breiden en wij hebben bij de gemeente erop aangedrongen de nodige financiële middelen daarvoor beschikbaar te stellen en handhavend op te treden tegen de her en der gestalde fietsen en de ‘weesfietsen’ af te voeren naar een fietsenbewaarplaats waar de eigenaar zijn fiets kan ophalen. Het college van B&W heeft onze brief onlangs beantwoord…..

Door: Jan-Willem Sentrop

Lees verder Fietsenstalling bij NS-station Voorschoten

Duivenvoordecorridor: van glas naar gras?

Gaat u even mee naar de Duivenvoordecorridor? Dat is het gebied tussen de bebouwde kom van Voorschoten en Leidschendam, de spoorlijn naar Den Haag en de Vliet. Van oudsher is dit een gebied van buitenplaatsen, boerderijen, bosschages, lanen en voornamelijk grasland. Aan weerszijden van de Veurseweg werd van oudsher tuinbouw bedreven. Vanaf halverwege de vorige eeuw werden er steeds meer kassen gebouwd en zo stond er rond 2000 ca. 33 ha tuinbouwkas in de Duivenvoordecorridor. Als u bij voorbeeld de Kniplaan opreed, stonden er tot halverwege aan beide kanten kassen. Van glas naar gras?

Door: Stan Dessens

Lees verder Duivenvoordecorridor: van glas naar gras?

Aanleg RijnlandRoute

Aan de noordzijde van Voorschoten, in het open weidegebied tussen Leiden en Voorschoten, dreigt door de aanleg van de RijnlandRoute een waardevol natuurgebied te worden opgeofferd aan de belangen van het autoverkeer tussen A4 en A44. De voorgenomen aanleg van de RijnlandRoute in een geboorde tunnel onder Voorschoten leidde eind 2014 tot besluiten van Rijk en provincie om die aanleg mogelijk te maken. In het kader van de Crisis- en herstelwet was tegen deze besluiten slechts in één instantie beroep mogelijk: bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Lees verder Aanleg RijnlandRoute