Op 21 november lanceerde Marcel Cramwinckel, wethouder cultureel erfgoed, de website van de Canon van Voorschoten. De canon vertelt het verhaal van de geschiedenis van Voorschoten, van de prehistorie tot nu. Aan de hand van tijdvakken wordt uitgelegd wat de belangrijkste gebeurtenissen, personen, teksten, kunstwerken, voorwerpen en monumenten zijn in de geschiedenis van Voorschoten.

De landelijke canon wordt in het onderwijs als hulpmiddel gebruikt om onderwerpen in de geschiedenislessen te kiezen. Dit kan ook op lokaal niveau. Het Lokaal Erfgoed Platform (LEP), dat de gemeente adviseert en ondersteunt bij de uitvoering van het erfgoedbeleid, heeft de handschoen opgepakt en een website ontwikkeld. Een redactie bestaande uit leden van het LEP, specialisten en vrijwilligers hebben de pagina’s met teksten en afbeeldingen gevuld. Inmiddels zijn de tijdvakken van de 17de eeuw en 20ste eeuw aardig gevuld. De Canon is geen statisch document. Er blijft gewerkt worden aan het verder vullen van de website met bijzondere verhalen uit de prehistorie, Romeinse tijd en de Middeleeuwen (1000-1500).

Klik hier voor de Canon van Voorschoten.