Van Appelen en Peeren….

Mathieu van Noort, in de 19e eeuw bewoner van Ter Wadding, had een passie voor appels en peren. Hij teelde ze niet alleen op zijn buiten, maar tekende en beschreef ze ook uiterst nauwkeurig. Een aantal van de afgebeelde vruchten zijn toen voor de eerste keer beschreven en de keuze ervan geeft aan dat deze rassen in de eerst helft van de 19e eeuw zeer gewild waren. Het belang ligt vooral in de kwaliteit van zijn afbeeldingen. Afbeeldingen zijn onmisbaar om oude fruitrassen te herkennen. Zijn Pomologia Batavia bevat vele prachtige tekeningen waarin u wellicht nog het appeltje van de appelboom in uw tuin herkent.

Door: Jan Veel

afbeelding uit Pomologia Batavia van Mathieu van Noort

Lees verder Van Appelen en Peeren….

Fietsenstalling bij NS-station Voorschoten

De vereniging OGLV heeft in een brief de gemeente Voorschoten aangesproken op de chaotische situatie met het stallen van fietsen bij het Voorschotense station. De fietsenstalling is duidelijk te klein en er staan veel fietsen die niet meer in gebruik zijn (weesfietsen). ProRail is voornemens de stalling uit te breiden en wij hebben bij de gemeente erop aangedrongen de nodige financiële middelen daarvoor beschikbaar te stellen en handhavend op te treden tegen de her en der gestalde fietsen en de ‘weesfietsen’ af te voeren naar een fietsenbewaarplaats waar de eigenaar zijn fiets kan ophalen. Het college van B&W heeft onze brief onlangs beantwoord…..

Door: Jan-Willem Sentrop

Lees verder Fietsenstalling bij NS-station Voorschoten

Duivenvoordecorridor: van glas naar gras?

Gaat u even mee naar de Duivenvoordecorridor? Dat is het gebied tussen de bebouwde kom van Voorschoten en Leidschendam, de spoorlijn naar Den Haag en de Vliet. Van oudsher is dit een gebied van buitenplaatsen, boerderijen, bosschages, lanen en voornamelijk grasland. Aan weerszijden van de Veurseweg werd van oudsher tuinbouw bedreven. Vanaf halverwege de vorige eeuw werden er steeds meer kassen gebouwd en zo stond er rond 2000 ca. 33 ha tuinbouwkas in de Duivenvoordecorridor. Als u bij voorbeeld de Kniplaan opreed, stonden er tot halverwege aan beide kanten kassen. Van glas naar gras?

Door: Stan Dessens

Lees verder Duivenvoordecorridor: van glas naar gras?

De kerkkist van Voorschoten

kerk te Voorschoten, Hendrik Tavenier, 1784
bron: Rijksmuseum

 

 

Vrijwel alle dorpen in de omtrek van Leiden hebben tijdens het beleg van deze stad in 1574 hun middeleeuws archief verloren. In Voorschoten zijn deze oudste stukken voor een deel wel bewaard gebleven [1]. Op de website van het archief van de gemeente Voorschoten is de inventaris van het archief van de periode 1400-1811 te vinden. De periode waarover dit deel van het archief van Voorschoten zich uitstrekt is bijzonder. In het archief bevinden zich stukken ouder dan 1574.

Door: Theo Jorritsma

Lees verder De kerkkist van Voorschoten

Geplaatst in Oud

Het jaagpad Leiden–Leidschendam 

Grote infrastructurele projecten doen een hoop stof opwaaien. Ook al in de 17e eeuw was er bestuurlijke evenwichtskunst nodig om een weggetje van 11 km tussen Leiden en Leidschendam geschikt te maken als jaagpad[1]. De aanleg van het jaagpad tussen Leiden en Leidschendam vertoont veel overeenkomsten met de aanleg van nieuwe wegen in onze tijd.  

Door: Henny van der Klis

Lees verder Het jaagpad Leiden–Leidschendam 

Geplaatst in Oud

Onveiligheid en gebrek aan handhaving belemmert ontwikkeling Park Ter Wadding

Voorjaar 2016 is er met veel publieke aandacht een aanvang gemaakt met het herstel van het park van Ter Wadding. Wethouder Bianca Bremer heeft toen symbolisch, op de plaats waar vroeger een boomgaard moet zijn geweest, een nieuwe hoogstam boomgaard aangeplant. Maar toen……..

Enige weken later stond er opeens een levensgroot hek midden in het park dat tot dan toe geheel voor het publiek was opengesteld. Met dat hek wordt het park in tweeën gedeeld en is een deel van het park niet meer toegankelijk.

Door: Henny van der Klis, december 2016  

Lees verder Onveiligheid en gebrek aan handhaving belemmert ontwikkeling Park Ter Wadding

Casueel Voorval: gedicht gevonden in Berbice

In het archief van buitenplaats Berbice is op een handgeschreven vel papier, zonder datum of auteur een grappig gedicht over Voorschoten gevonden. Een variant is ook aangetroffen in het boek Voorschoten Historische studiën uit 1971, dat werd uitgebracht ter gelegenheid van het afscheid van de toenmalige burgemeester L. de Kool.

Door: Henny van der Klis

Lees verder Casueel Voorval: gedicht gevonden in Berbice

Geplaatst in Oud

Nieuwe glorie voor het park Ter Wadding

De gemeente Voorschoten gaat in 2016 de buitenplaats Ter Wadding opknappen. Cultuurhistoricus Korneel Aschman is gevraagd de gemeente hierin te adviseren. Hij gaf in april 2016 voor genodigden een rondleiding in het park. Ondanks de kou en gietende regen wist hij een beeld op te roepen van een lustoord waarin de afgelopen eeuwen door de verschillende eigenaren met liefde aan is gewerkt.

Ter Wadding is een voorbeeld van de ontwikkeling van speeltuin naar buitenplaats die in de 16e en 17e eeuw opkwam. Het perceel was begin 17e eeuw  nog in gebruik als hennepwerf en hoorde bij de boerderij die nu Bouwlust heet. In 1637 is het perceel afgesplitst en ingericht als speeltuin met speelhuis waar rijke burgers van Leiden in de zomer hun toevlucht zochten, weg van de stank en vuiligheid van de stad.

Door: Henny van der Klis, april 2016 

Lees verder Nieuwe glorie voor het park Ter Wadding

Aanleg RijnlandRoute

Aan de noordzijde van Voorschoten, in het open weidegebied tussen Leiden en Voorschoten, dreigt door de aanleg van de RijnlandRoute een waardevol natuurgebied te worden opgeofferd aan de belangen van het autoverkeer tussen A4 en A44. De voorgenomen aanleg van de RijnlandRoute in een geboorde tunnel onder Voorschoten leidde eind 2014 tot besluiten van Rijk en provincie om die aanleg mogelijk te maken. In het kader van de Crisis- en herstelwet was tegen deze besluiten slechts in één instantie beroep mogelijk: bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Lees verder Aanleg RijnlandRoute

Grote verhuizingen in het centrum van Voorschoten

Door: Jan-Willem Sentrop

De gemeente wil één nieuwe huisvesting in Het Kruispunt voor een aantal culturele instellingen (bibliotheek, bioscoop, concertzaal). Het gaat om een keten van verhuizingen, die onderling sterk van elkaar afhankelijk zijn. Een aantal verkooptransacties moet het nodige kapitaal opleveren voor de realisatie van de verschillende plannen.

Ontwerp van de aanbouw van de dorpskerk in Voorschoten.
Ontwerp van de aanbouw van de dorpskerk in Voorschoten.

Lees verder Grote verhuizingen in het centrum van Voorschoten