De kerkkist van Voorschoten

kerk te Voorschoten, Hendrik Tavenier, 1784
bron: Rijksmuseum

 

 

Vrijwel alle dorpen in de omtrek van Leiden hebben tijdens het beleg van deze stad in 1574 hun middeleeuws archief verloren. In Voorschoten zijn deze oudste stukken voor een deel wel bewaard gebleven [1]. Op de website van het archief van de gemeente Voorschoten is de inventaris van het archief van de periode 1400-1811 te vinden. De periode waarover dit deel van het archief van Voorschoten zich uitstrekt is bijzonder. In het archief bevinden zich stukken ouder dan 1574.

Door: Theo Jorritsma

Lees verder De kerkkist van Voorschoten

Geplaatst in Oud

Het jaagpad Leiden–Leidschendam 

Grote infrastructurele projecten doen een hoop stof opwaaien. Ook al in de 17e eeuw was er bestuurlijke evenwichtskunst nodig om een weggetje van 11 km tussen Leiden en Leidschendam geschikt te maken als jaagpad[1]. De aanleg van het jaagpad tussen Leiden en Leidschendam vertoont veel overeenkomsten met de aanleg van nieuwe wegen in onze tijd.  

Door: Henny van der Klis

Lees verder Het jaagpad Leiden–Leidschendam 

Geplaatst in Oud

Onveiligheid en gebrek aan handhaving belemmert ontwikkeling Park Ter Wadding

Voorjaar 2016 is er met veel publieke aandacht een aanvang gemaakt met het herstel van het park van Ter Wadding. Wethouder Bianca Bremer heeft toen symbolisch, op de plaats waar vroeger een boomgaard moet zijn geweest, een nieuwe hoogstam boomgaard aangeplant. Maar toen……..

Enige weken later stond er opeens een levensgroot hek midden in het park dat tot dan toe geheel voor het publiek was opengesteld. Met dat hek wordt het park in tweeën gedeeld en is een deel van het park niet meer toegankelijk.

Door: Henny van der Klis, december 2016  

Lees verder Onveiligheid en gebrek aan handhaving belemmert ontwikkeling Park Ter Wadding

Casueel Voorval: gedicht gevonden in Berbice

In het archief van buitenplaats Berbice is op een handgeschreven vel papier, zonder datum of auteur een grappig gedicht over Voorschoten gevonden. Een variant is ook aangetroffen in het boek Voorschoten Historische studiën uit 1971, dat werd uitgebracht ter gelegenheid van het afscheid van de toenmalige burgemeester L. de Kool.

Door: Henny van der Klis

Lees verder Casueel Voorval: gedicht gevonden in Berbice

Geplaatst in Oud

Nieuwe glorie voor het park Ter Wadding

De gemeente Voorschoten gaat in 2016 de buitenplaats Ter Wadding opknappen. Cultuurhistoricus Korneel Aschman is gevraagd de gemeente hierin te adviseren. Hij gaf in april 2016 voor genodigden een rondleiding in het park. Ondanks de kou en gietende regen wist hij een beeld op te roepen van een lustoord waarin de afgelopen eeuwen door de verschillende eigenaren met liefde aan is gewerkt.

Ter Wadding is een voorbeeld van de ontwikkeling van speeltuin naar buitenplaats die in de 16e en 17e eeuw opkwam. Het perceel was begin 17e eeuw  nog in gebruik als hennepwerf en hoorde bij de boerderij die nu Bouwlust heet. In 1637 is het perceel afgesplitst en ingericht als speeltuin met speelhuis waar rijke burgers van Leiden in de zomer hun toevlucht zochten, weg van de stank en vuiligheid van de stad.

Door: Henny van der Klis, april 2016 

Lees verder Nieuwe glorie voor het park Ter Wadding

Aanleg RijnlandRoute

Aan de noordzijde van Voorschoten, in het open weidegebied tussen Leiden en Voorschoten, dreigt door de aanleg van de RijnlandRoute een waardevol natuurgebied te worden opgeofferd aan de belangen van het autoverkeer tussen A4 en A44. De voorgenomen aanleg van de RijnlandRoute in een geboorde tunnel onder Voorschoten leidde eind 2014 tot besluiten van Rijk en provincie om die aanleg mogelijk te maken. In het kader van de Crisis- en herstelwet was tegen deze besluiten slechts in één instantie beroep mogelijk: bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Lees verder Aanleg RijnlandRoute

Grote verhuizingen in het centrum van Voorschoten

Door: Jan-Willem Sentrop

De gemeente wil één nieuwe huisvesting in Het Kruispunt voor een aantal culturele instellingen (bibliotheek, bioscoop, concertzaal). Het gaat om een keten van verhuizingen, die onderling sterk van elkaar afhankelijk zijn. Een aantal verkooptransacties moet het nodige kapitaal opleveren voor de realisatie van de verschillende plannen.

Ontwerp van de aanbouw van de dorpskerk in Voorschoten.
Ontwerp van de aanbouw van de dorpskerk in Voorschoten.

Lees verder Grote verhuizingen in het centrum van Voorschoten

Alternatieven Duivenvoordecorridor van tafel

Eind augustus heeft de coalitie van veertien organisaties die zich inzet voor het behoud van een open en groene Duivenvoordecorridor aan het college van B&W en de fractievoorzitters in de raad een pakket voorstellen aangeboden. Met deze voorstellen zou de financiële last van de gemeente kunnen worden afgewenteld. Deze last was ontstaan door het te duur opkopen van kassen. De gemeente wil dit dekken met de bouw op Roosenhorst (dat is het gebied bij de Bollenschuur).

Lees verder Alternatieven Duivenvoordecorridor van tafel