Interview met Marijke Reinsma

Voorschoten tussen 1200 en 1400
Een ambacht in het graafschap Holland

In 2016 verscheen het prachtig uitgegeven boek ‘Voorschoten tussen 1200 en 1400 Een ambacht in het graafschap Holland’¹ door Marijke Reinsma.

In deze periode was Voorschoten heel welvarend. Van de onderwerpen die in het boek aan de orde komen, zijn nu nog steeds sporen te vinden. Zoals kasteel Duivenvoorde, de paardenmarkt, de Laurentiusparochie de Leidseweg/Veurseweg die al in de Middeleeuwen de doorgaande weg was. Over Voorschoten gedurende dit tijdvak was nog niet geschreven. Marijke heeft al heel wat publicaties op haar naam staan, maar die hadden betrekking op haar juridische vakgebied. Dit is haar eerste boek over Voorschoten en het smaakt naar meer.

Door: Henny van der Klis

Lees verder Interview met Marijke Reinsma

Rosenburgh: van buitenplaats tot kinderboerderij

Park Rosenburgh is bekend terrein voor praktisch iedere Voorschotenaar. Het is een favoriete plek voor wandelaars al dan niet met hond en je vindt er de begraafplaats en  de kinderboerderij. Kippen, pauwen en een enkel varken scharrelen tussen wat op bouwafval lijkt en de vraag dringt zich onwillekeurig op of dat afkomstig is van het oude kasteel. Want ooit stond hier een echt kasteel, een burcht, rond 1280 als leengoed gesticht door Jacob van Wassenaar. Het waren roerige tijden.

Door: Jane Koopstra

Lees verder Rosenburgh: van buitenplaats tot kinderboerderij

Twaalf organisaties verzetten zich tegen bestemmingsplan Roosenhorst

Persbericht

Twaalf lokale en regionale organisaties op het gebied van natuur en landschap en duurzaamheid, die zich gezamenlijk inzetten voor het behoud en herstel van de Duivenvoordecorridor tussen Voorschoten en Leidschendam, hebben in een zienswijze bezwaar gemaakt tegen het ontwerpbestemmingsplan Roosenhorst van de gemeente Voorschoten.

Lees verder Twaalf organisaties verzetten zich tegen bestemmingsplan Roosenhorst

Jachtwerf Klaassen: de bouwer van een jachtklassieker

Wandelend langs de Korte Vliet aan de kant van Voorschoten beland je uiteindelijk op een klinkerweggetje met een oude beweegbare metalen boogbrug. Het wandelpad eindigt even verder op de Hofweg naar het restaurant Allemansgeest. Staande op de boogbrug kijk je uit op een haventje, de opstallen en boothuis van een voormalige jachtwerf: vergane glorie en sterk in verval. De waterplanten nemen geleidelijk bezit van het haventje. Het is nu lastig voorstelbaar dat op deze plek in Voorschoten in het verleden honderden jachtklassiekers zijn gebouwd door jachtwerf Klaassen.

Door: Theo Jorritsma

Lees verder Jachtwerf Klaassen: de bouwer van een jachtklassieker

Geplaatst in Oud

Bomenwandeling Voorschoten

Voorschoten is rijk aan groen. Het heeft vele mooie en soms ook oude bomen, in de parken, de oude buitens, de woonwijken en particuliere tuinen. Vele van deze bomen zijn zeker de moeite waard om eens nader bekeken te worden. Daartoe heeft de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten onderstaande bomenroute samengesteld, die langs 44 markante bomen voert. U kunt de wandeling downloaden door op onderstaande link te klikken.
Bomenroute_Voorschoten.pdf

Van Appelen en Peeren….

Mathieu van Noort, in de 19e eeuw bewoner van Ter Wadding, had een passie voor appels en peren. Hij teelde ze niet alleen op zijn buiten, maar tekende en beschreef ze ook uiterst nauwkeurig. Een aantal van de afgebeelde vruchten zijn toen voor de eerste keer beschreven en de keuze ervan geeft aan dat deze rassen in de eerst helft van de 19e eeuw zeer gewild waren. Het belang ligt vooral in de kwaliteit van zijn afbeeldingen. Afbeeldingen zijn onmisbaar om oude fruitrassen te herkennen. Zijn Pomologia Batavia bevat vele prachtige tekeningen waarin u wellicht nog het appeltje van de appelboom in uw tuin herkent.

Door: Jan Veel

afbeelding uit Pomologia Batavia van Mathieu van Noort

Lees verder Van Appelen en Peeren….

Fietsenstalling bij NS-station Voorschoten

De vereniging OGLV heeft in een brief de gemeente Voorschoten aangesproken op de chaotische situatie met het stallen van fietsen bij het Voorschotense station. De fietsenstalling is duidelijk te klein en er staan veel fietsen die niet meer in gebruik zijn (weesfietsen). ProRail is voornemens de stalling uit te breiden en wij hebben bij de gemeente erop aangedrongen de nodige financiële middelen daarvoor beschikbaar te stellen en handhavend op te treden tegen de her en der gestalde fietsen en de ‘weesfietsen’ af te voeren naar een fietsenbewaarplaats waar de eigenaar zijn fiets kan ophalen. Het college van B&W heeft onze brief onlangs beantwoord…..

Door: Jan-Willem Sentrop

Lees verder Fietsenstalling bij NS-station Voorschoten

Duivenvoordecorridor: van glas naar gras?

Gaat u even mee naar de Duivenvoordecorridor? Dat is het gebied tussen de bebouwde kom van Voorschoten en Leidschendam, de spoorlijn naar Den Haag en de Vliet. Van oudsher is dit een gebied van buitenplaatsen, boerderijen, bosschages, lanen en voornamelijk grasland. Aan weerszijden van de Veurseweg werd van oudsher tuinbouw bedreven. Vanaf halverwege de vorige eeuw werden er steeds meer kassen gebouwd en zo stond er rond 2000 ca. 33 ha tuinbouwkas in de Duivenvoordecorridor. Als u bij voorbeeld de Kniplaan opreed, stonden er tot halverwege aan beide kanten kassen. Van glas naar gras?

Door: Stan Dessens

Lees verder Duivenvoordecorridor: van glas naar gras?