Naar de Raad van State over Roosenhorst

Op 6 juli 2017 stelde de Raad van de gemeente Voorschoten het bestemmingsplan Roosenhorst vast. U weet: Roosenhorst moet een nieuwbouwwijkje worden in de hoek van de Veurseweg en de Kniplaan bij de Bollenschuur. De meesten zullen denken ‘Nou, dat was het dan. Alle verzet, de petitie en de zienswijzen zijn voor niets geweest’. Maar zo is het niet. In ons land kan je tegen deze vaststellingsbesluiten van gemeenteraad in beroep gaan bij de Raad van State.

Lees verder Naar de Raad van State over Roosenhorst

Gemeente past bestemmingsplan Roosenhorst vrijwel niet aan

De gemeente neemt vrijwel niets van enig principieel belang over van de zienswijze die twaalf lokale en regionale organisaties hebben ingediend  tegen het ontwerp-bestemmingsplan Roosenhorst. In bijgaand overzicht is de reactie van de gemeente opgenomen en aangegeven wat zij overneemt.  Alles gaat dus gewoon door.
De Commissie Wonen, Ruimte en Groen vergadert hierover op 15 juni a.s.

Interview met Marijke Reinsma

Voorschoten tussen 1200 en 1400
Een ambacht in het graafschap Holland

In 2016 verscheen het prachtig uitgegeven boek ‘Voorschoten tussen 1200 en 1400 Een ambacht in het graafschap Holland’¹ door Marijke Reinsma.

In deze periode was Voorschoten heel welvarend. Van de onderwerpen die in het boek aan de orde komen, zijn nu nog steeds sporen te vinden. Zoals kasteel Duivenvoorde, de paardenmarkt, de Laurentiusparochie de Leidseweg/Veurseweg die al in de Middeleeuwen de doorgaande weg was. Over Voorschoten gedurende dit tijdvak was nog niet geschreven. Marijke heeft al heel wat publicaties op haar naam staan, maar die hadden betrekking op haar juridische vakgebied. Dit is haar eerste boek over Voorschoten en het smaakt naar meer.

Door: Henny van der Klis

Lees verder Interview met Marijke Reinsma

Rosenburgh: van buitenplaats tot kinderboerderij

Park Rosenburgh is bekend terrein voor praktisch iedere Voorschotenaar. Het is een favoriete plek voor wandelaars al dan niet met hond en je vindt er de begraafplaats en  de kinderboerderij. Kippen, pauwen en een enkel varken scharrelen tussen wat op bouwafval lijkt en de vraag dringt zich onwillekeurig op of dat afkomstig is van het oude kasteel. Want ooit stond hier een echt kasteel, een burcht, rond 1280 als leengoed gesticht door Jacob van Wassenaar. Het waren roerige tijden.

Door: Jane Koopstra

Lees verder Rosenburgh: van buitenplaats tot kinderboerderij

Twaalf organisaties verzetten zich tegen bestemmingsplan Roosenhorst

Persbericht

Twaalf lokale en regionale organisaties op het gebied van natuur en landschap en duurzaamheid, die zich gezamenlijk inzetten voor het behoud en herstel van de Duivenvoordecorridor tussen Voorschoten en Leidschendam, hebben in een zienswijze bezwaar gemaakt tegen het ontwerpbestemmingsplan Roosenhorst van de gemeente Voorschoten.

Lees verder Twaalf organisaties verzetten zich tegen bestemmingsplan Roosenhorst

Jachtwerf Klaassen: de bouwer van een jachtklassieker

Wandelend langs de Korte Vliet aan de kant van Voorschoten beland je uiteindelijk op een klinkerweggetje met een oude beweegbare metalen boogbrug. Het wandelpad eindigt even verder op de Hofweg naar het restaurant Allemansgeest. Staande op de boogbrug kijk je uit op een haventje, de opstallen en boothuis van een voormalige jachtwerf: vergane glorie en sterk in verval. De waterplanten nemen geleidelijk bezit van het haventje. Het is nu lastig voorstelbaar dat op deze plek in Voorschoten in het verleden honderden jachtklassiekers zijn gebouwd door jachtwerf Klaassen.

Door: Theo Jorritsma

Lees verder Jachtwerf Klaassen: de bouwer van een jachtklassieker

Geplaatst in Oud

Bomenwandeling Voorschoten

Voorschoten is rijk aan groen. Het heeft vele mooie en soms ook oude bomen, in de parken, de oude buitens, de woonwijken en particuliere tuinen. Vele van deze bomen zijn zeker de moeite waard om eens nader bekeken te worden. Daartoe heeft de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten onderstaande bomenroute samengesteld, die langs 44 markante bomen voert. U kunt de wandeling downloaden door op onderstaande link te klikken.
Bomenroute_Voorschoten.pdf