OGLV vraagt om hoorzitting verkoop Ambachts- en Baljuwhuis

Het bestuur van de vereniging heeft in een brief aan de gemeenteraad van Voorschoten gevraagd de regie te nemen bij de voorbereiding van een eventueel besluit tot verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis (AB-huis). De vereniging noemt in de brief een reeks van bezwaren tegen de verkoop en vraagt de gemeenteraad:

1. een hoorzitting te houden om de opvattingen onder de bevolking over de plannen tot verkoop te inventariseren;

2. een gedegen advies te vragen aan een hoogleraar notarieel recht/erfrecht over de betekenis van de voorwaarde van de erflater voor de voorgenomen verkoop van het AB-huis. OGLV meent voorshands dat de gemeente niet vrij kan beschikken over het AB-huis, omdat het Ambachtshuis blijvend een publieke functie heeft.
Klik hier voor het persbericht.

Klik hier voor de informatiebrief van het college over de intentie tot verkoop van het AB-huis.