Woningbouw Starrenburg III

Duurzaamheidsstandaard

Al ruim tien jaar ligt het gebied voor de toekomstige woonwijk Starrenburg III te wachten op bebouwing. In de woonvisie van een aantal jaar geleden had de gemeente aangekondigd dat deze en andere nieuwe wijken gebouwd zouden  worden met een hoge duurzaamheidsstandaard. Maar je kan hierover pas goed praten aan de hand van een concreet plan zoals Starrenburg III.

OGLV heeft de gemeente een aantal uitgangspunten mee gegeven, die wij als vereniging van belang vinden om in acht te nemen. Voor de volledige uitwerking van de uitgangspunten klik hier.