Ontwikkelingen appartementencomplex Haagwijk

In april werd de nieuwsgierigheid van de Commissie Planologie gewekt door de aankondiging op de gemeentelijke website dat er een omgevingsvergunning was aangevraagd voor het bouwen van een appartementencomplex op Haagwijk.

Haagwijk is de locatie van een voormalig landgoed aan de Veurseweg schuin tegenover Kasteel Duivenvoorde tegen de grens met Leidschendam en maakt deel uit van de Duivenvoordecorridor. Er zijn op deze locatie al enkele losstaande woningen gebouwd en de bouw van het appartementencomplex zal het sluitstuk vormen van de herontwikkeling van dit gebied.

Op 16 april zijn Stan Dessens en Fer von der Assen bij de gemeente langs geweest om de aanvraag voor het Grote Huis in te zien. Het gaat om een fors gebouw van iets meer dan 30 bij 30 meter. Het gebouw zal verrijzen aan de kop van de ellipsvormige vijver op de plek waar vroeger het grote landhuis heeft gestaan. Het wordt een drie verdiepingen hoog gebouw met twee penthouses erboven en een ondergrondse parkeergarage. Het geheel van 14 appartementen wordt 13 meter hoog, ongeveer de hoogte van de boomkruinen, en zal niet veel breder zijn dan de vijver. Het gebouw blijft op deze manier binnen de in het bestemmingsplan vastgestelde norm voor het bebouwd oppervlak.

De afwerking op de tekeningen maakte op ons een zeer verzorgde indruk. Wij concludeerden dan ook dat het hier gaat om een ontwikkeling die uit het oogpunt van planologie en landschap aanvaardbaar is en geen verdere actie van OGLV behoeft.

Zoals uit het bovenstaande blijkt blijven wij de ontwikkelingen op Haagwijk volgen. �