ineffectief kenmerk bij betaling contributie

Aan alle Leden van OGLV

Beste leden,

Onlangs heeft u van het OGLV een brief gekregen met daarin informatie over de komende Algemene Leden Vergadering van 11 april en over de contributiebetaling 2018.
Helaas is door een technisch mankement in de opbouw van het kenmerk dat op de acceptgiro staat een fout geslopen. Daardoor is dat kenmerk als zodanig onbruikbaar geworden.
Omdat in het kenmerk het lidnummer versleuteld is verzoeken wij u bij betaling via internet bankieren het kenmerk wel te vermelden in het veld “omschrijving” in de betalingsopdracht. Op die manier kan betaling wel plaatsvinden.
Met excuses voor deze overlast. Mocht dit bericht toch nog onduidelijk overkomen dan kunt u de penningmeester (Emile de Haas) bellen/berichten voor verdere toelichting.

Met vriendelijke groet,
Emile de Haas (penningmeester@oglv.nl )
Tel # 071-5617108