Raad Voorschoten stelt bestemmingsplan Roosenhorst ongewijzigd vast

De gemeente Voorschoten is voornemens het vastgestelde bestemmingsplan vanaf 4 augustus ter inzage te leggen. Daarmee loopt de beroepstermijn tot 15 september.