Afscheid van twee prominenten

In de ALV van 12 april legde Stan Dessens de voorzittershamer neer die hij sinds 2009 in handen had. In al die jaren heeft hij met passie het waardevolle historische en groene karakter van Voorschoten verdedigd. Stan werd in de vergadering niet alleen om zijn verbale talent geroemd. Ook de  vasthoudendheid om verwante organisaties te mobiliseren en zijn juridische zorgvuldigheid werden gewaardeerd. Stan heeft OGLV stevig op de kaart gezet. Helmi de Ruiter volgt hem op.

Ook Helen Raap droeg haar taak in deze vergadering over. Helen coördineerde 14 jaar lang, elk kwartaal weer, de bezorging van 900 nieuwsbrieven. Stan sprak lieve woorden als dank voor haar jarenlange inzet.  Gelukkig meldde zich ook een opvolger: Frits van Koten.

Voor het volledige verslag van de ALV klik hier (PDF)

Impressie