Voorschoten maakt haar historie in het centrum ‘beleefbaar’

In het centrum van Voorschoten worden wegwijzers geplaatst om inwoners en bezoekers te attenderen op historische plekken.  

In de Taskforce Dorpscentrum Voorschoten hebben verschillende partijen samengewerkt aan het versterken van het dorpshart als de plaats van ontmoeting en samenkomst op basis van de kernwaarden historisch, bereikbaar en ontmoeten. De Taskforce Dorpscentrum heeft een aantal korte termijn maatregelen opgesteld om het centrum als kloppend hart van de samenleving te versterken en nog beter te laten aansluiten bij de kernwaarden. De maatregelen dienen o.a. de historie van het dorpscentrum van Voorschoten beleefbaar te maken voor haar inwoners en toeristen en dienen de circulatie in het dorpscentrum te bevorderen en de verblijfsduur te verlengen waardoor uitgaven worden gestimuleerd. De samenwerking in de Taskforce Dorpscentrum heeft onder ander geleid tot het bedenken en ontwerpen van historische wegwijzers, attentiepanelen over historische plekken, informatieborden over thema’s in de geschiedenis van Voorschoten en welkomstborden bij de toegangswegen. De borden vergroten de attentiewaarde en de beleefbaarheid van de historie van het dorp waarmee invulling wordt gegeven aan de kernwaarde historie.

De heer Ron Kühn van de Centrum Ondernemers Vereniging: “Er is de afgelopen jaren binnen de Taskforce Dorpscentrum hard gewerkt aan het versterken van het centrum van Voorschoten. Door de plaatsing van deze borden neemt de attentiewaarde en beleefbaarheid van het centrum toe en wordt het dorpscentrum als plaats van ontmoeting en samenkomst versterkt. De inhoud van de borden is met een enorme inzet opgesteld door de vrijwilligers van het Museum Voorschoten, zonder hen was dit prachtige resultaat niet bereikt.”

Historische wegwijzers

Twee maanden geleden zijn er historische wegwijzers in het centrum van Voorschoten geplaatst die ervoor moeten zorgdragen dat de bezoekers voortaan beter de karakteristieke plaatsen in Voorschoten weten te vinden en ervoor moeten zorgen dat er meer combinatiebezoeken gaan plaatsvinden.

Attentiepanelen

Er zijn verschillende attentiepanelen in het centrum plaatst die, zowel in het Nederlands als in het Engels, meer bekendheid gegeven aan de meest historische plekken in het centrum van Voorschoten en daarmee de historische beleving versterken.

Informatieborden

Ter versterking van de verbinding tussen de Schoolstraat en de Voorstraat zijn er in de stegen in het centrum panelen geplaatst met informatie over drie historische thema’s van Voorschoten. De panelen in de Tramstraat beschrijven het thema ‘Vervoer’, in de Bakkersteeg wordt het thema ‘Werk & Handel’ belicht en in de Willibrordusstraat het thema ‘Inwoners’.

Welkomstborden

Tot slot zijn er op de toegangswegen naar Voorschoten welkomstborden geplaatst waardoor alle bezoekers en inwoners welkom worden geheten in ‘historisch Voorschoten’. Met de verbeeldingen op de borden van o.a. de Voorstraat en Kasteel Duivenvoorde wordt de bezoeker direct gewezen op de mogelijkheden die Voorschoten heeft te bieden.

Wethouder Inge Nieuwenhuizen : “Het is een mooi resultaat dat in samenwerking met onze partners deze bebording is gerealiseerd waarmee de historie van Voorschoten in het centrum beleefbaar wordt en waardoor de kernwaarden van het centrum tastbaar worden.”

Bron: Gemeente Voorschoten