Duivenvoordecorridor: van glas naar gras?

Gaat u even mee naar de Duivenvoordecorridor? Dat is het gebied tussen de bebouwde kom van Voorschoten en Leidschendam, de spoorlijn naar Den Haag en de Vliet. Van oudsher is dit een gebied van buitenplaatsen, boerderijen, bosschages, lanen en voornamelijk grasland. Aan weerszijden van de Veurseweg werd van oudsher tuinbouw bedreven. Vanaf halverwege de vorige eeuw werden er steeds meer kassen gebouwd en zo stond er rond 2000 ca. 33 ha tuinbouwkas in de Duivenvoordecorridor. Als u bij voorbeeld de Kniplaan opreed, stonden er tot halverwege aan beide kanten kassen. Van glas naar gras?

Door: Stan Dessens

Van glas naar gras?

De gemeenten en de Provincie hebben in 2008 met elkaar afgesproken, dat de kassen zouden worden opgekocht en gesloopt en dat het oorspronkelijke landschap zou worden hersteld. De gemeente Voorschoten maakte bijvoorbeeld samen met de Stichting Duivenvoorde een prima plan, dat ‘Van Glas naar Gras’ heette. Nu moet je bij gras altijd heel erg goed opletten, want daar zit wel eens een adder onder.

Hier was dat een hele grote adder, want de gemeenten en de Provincie hadden ook afgesproken dat er ‘in beperkte mate’ huizen mochten worden gebouwd om dat allemaal te financieren. En de kneep zit hem er nu in, dat dat aantal huizen almaar groeit. Met weinig huizen komen de gemeenten namelijk niet meer uit de kosten en dus moeten het steeds meer huizen worden.

Het komt erop neer, dat al het kassengebied vervangen gaat worden door woonwijkjes of buurtschappen, dat klinkt dan wat vriendelijker. Zo komen er aan beide zijden van de Kniplaan woonwijkjes van ieder zo’n 40 huizen. Mooie huizen, dat zal wel, maar dat heeft niets meer te maken met het herstellen van de open Duivenvoordecorridor, de zogenoemde groene bufferzone tussen de Haagse en Leidse agglomeratie.

Provincie en gemeenten verkopen ons een beetje knollen voor citroenen: in plaats van een open en groene Duivenvoordecorridor krijgen we op hele gevoelige plaatsen in de corridor woningbouw. Daar willen wij niet in mee gaan. Zo verkwanselen we die mooie open Duivenvoordecorridor aan te veel woningbouw.

Oproep aan bestuurders

Nu heeft het groen geen stem en dus zullen wij onze stem moeten verheffen om de gemeenten een groen geluid te laten horen. Op 4 december 2015 is een brief aan de colleges van GS en PS van de provincie Zuid-Holland gezonden, waarin is opgeroepen vast te houden aan het eerder geformuleerde ruimtelijk beleid van de provincie.

Samen met 12 organisaties uit de regio die zich inzetten voor het groen houden van de Duivenvoordecorridor is een → brochure over de Duivenvoordecorridor uitgebracht. Deze is op 29 maart 2016 aangeboden aan het College van B&W van de gemeente Voorschoten. Hierin werden de gemeenten Voorschoten en Leidschendam-Voorburg opgeroepen hun opgehoogde woningbouwplannen te laten varen en serieuze alternatieven te onderzoeken voor de huidige woningbouwplannen.

Petitie

In mei 2016 organiseerden de 12 organisaties een gezamenlijke petitie om steun te verwerven voor de volgende punten:

  • de Duivenvoordecorridor blijft behouden en het oorspronkelijke landschap wordt hersteld;
  • de cultuurwaarden en natuurwaarden worden gerespecteerd en versterkt;
  • er wordt in de Duivenvoordecorridor zo min mogelijk -en liefst helemaal niet- gebouwd;
  • de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten nemen hun huidige plannen voor de bouw van honderden woningen in de Duivenvoordecorridor dus in heroverweging.

De teller van de ondertekening van de petitie staat medio september op 1.250 (900 digitaal en 350 op papier). Op 29 september is de petitie voor het behoud van de Duijvenvoordecorridor aangeboden aan de gemeenteraad van Voorschoten.